Обавештење – Закон о становању и одржавању зграда

У општинској управи општине Гаџин Хан, сходно члану 61. ставу 8 Закона о становању и одржавању зграда, одређено је лице за пружање саветодавне помоћи лицима која врше послове управљања зградом.

Лице које ће пружати саветодавне услуге једном недељно (у среду) је, Тони Станковић у канцеларија број 8.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ                                                                                               Љиљаљна Петровић