Јавни конкурси Националне службе за запошљавање и општине Гаџин Хан

Дана 31. маја 2018. године Национална служба за запошљавање у сарадњи са општином Гаџин Хан објавила је конкурсе за:

Организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2018. години
Пријава за спровођење јавног рада

Јавни позив незапосленима за доделу субвенција за самозапошљавање у 2018. години
Захтев са бизнис планом за доделу субвенција за самозапошљавање

Несубвенционисане делатности – самозапошљавање

Јавни позив послподавцима за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2018. години
Захтев са бизнис планом за доделу субвенција за самозапошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима

Несубвенционисане делатности – субвенција за запошљавање незапослених из категорије теже запошљивих

Све ове документе можете преузети и са сајта Националне службе за запошљавање путем следећег линка КОНКУРС