Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава са територије Општине Гаџин Хан

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Гаџин Хан за 2019.годину, по прибављеној предходној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр: 320-00-884/2019-09 од 22.11.2019.године, начелник Општинске управе општине Гаџин Хан дана 29.11.2019. године расписује Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава са територије Општине Гаџин Хан, уз учешће Општине Гаџин Хан у субвенционисању камате за набавку основних и обртних средстава

Текст Јавног позива можете преузети на следећем линку ЈАВНИ ПОЗИВ