Закључак штаба за ванредне ситуације општине Гаџин Хан

На основу члана 11. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Гаџин Хан бр. 06-82-20/2020-II од 07.02.2020. године, Штаб за ванредне ситуације на територији општине Гаџин Хан, на ванредној седници одржаној дана 16.03.2020. године, донео је следећи

ЗАКЉУЧАК

1. Издаје се наредба за потпуну забрану рада Дечијег вртића ,,Прва Радост,, Г.Хан.

2.Издаје се наредба за скраћење радног времена и ограничење радног времена угоститељских објеката, кладионица и објеката сличног типа од 09-17 часова. Угоститељским објектима током радног времена дозвољено је присуство највише 50 лица.

3.Издаје се наредба да ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности  уведе дежурство у области водоснабдевања и извоза смећа.

4.Издаје се наредба  забране одржавања различитих скупова на јавним местима као што су верски скупови (,,Младенци,, у Личију), спортски и други скупови, било каквим поводом.

5.Издаје се наредба за потпуну забрану рада Градских пијаца у насељеним местима на територији општине Гаџин Хан,  пијачним данима.

6. Издаје се наредба  забране било каквог окупљања  грађана испред трговина   прехрамбене робе.

7.Формира се CALL-centar (телефон 018/850-112, 018/851-100) који ће одмах почети са радом у просторији општинске управе општине Г.Хан у радном времену од

07-19 сати, ради организовања помоћи пружања  потребних информација надлежним институцијама, органима опшринске управе и становништву.

8. Уводи се скраћено радно време у општинској управи, јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Гаџин Хан, од 07-13 часова.

 Запосленима са малом децом до 7 година дозвољава се одсуство са рада ради чувања и неге деце у складу са могућностима управе а по процени и одобрењу начелника општинске управе. 

9.Обуставља се пријем странака и затварају се сви шалтери за пружање услуга грађанима у општинској управи општине Гаџин Хан.

10. Издаје се наредба  свим запосленима да редовно одржавају хигијену на својим радним местима (дезинфекција столова, компјутера, квака и  тд.).

11.Општински штаб за ванредне ситуације за координатора за спровођење мера одређује – Љубодрага Степановића, члана општинског штаба за ванредне ситуације, директора Дома здравља у Гаџином Хану, тел. бр.018/850155.

 Команданд штаба
 Марија Цветковић