НАРЕДБЕ И ЗАКЉУЧЦИ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

На основу члана 11. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Гаџин Хан бр. 06-82-20/2020-II од 07.02.2020. године, Штаб за ванредне ситуације на територији општине Гаџин Хан, на ванредној седници одржаној дана 25.03.2020. године, донео је следеће\

НАРЕДБЕ И ЗАКЉУЧКЕ

Одлука да родитељи деце која су уписана у вртић „Прва радост“ Гаџин Хан не плаћају услугу уписане деце док траје ванредно стање.

Измена наредбе о радном времену трговинских радњи на територији општине Гаџин Хан од понедељка до недеље на период од 07.00 часова до 15.00 часова .

Дозвољава се извођење кућних љубимаца у шетњу сваког радног дана у периоду од 20.00 до 21.00. Грађани могу извести своје љубимце у шетњу у максималном трајању од 20 минута и највише 200 метара од места свог пријављеног пребивалишта. Те шетње се несмеју обављати у групама.

Овај документ објавити на сајту општине Гаџин Хан и доставити га Општинској управи, јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Гаџин Хан.