Редовна достава лекова и животних намирница најстаријим грађанима

У данима ванредне ситуације по плану Штаба општине Гаџин Хан свакодневно у сарадњи са Црвеним крстом Гаџин Хан и ankara escort екипом волонтера врши се достава лекова, хране и осталих потреба за становнике старије од 65 година.

У свим селима на територији општине Гаџин Хан ове активности спроводе се на дневном нивоу у складу са потребама становништва.