ОБАВЕШТЕЊЕ СВИМ ПРОДАВЦИМА ЗА ПОНУДУ СВОЈИХ ПРОИЗВОДА ПРЕКО „ONLINE PIJACE“

Покренут је рад платформе https://pijaca.minpolj.gov.rs (Елекотронска Пијаца Србије), а све у циљу да буде омогућен произвођачима квалитетне хране директан контакт са потрошачима у градским срединама, широм Србије. Имајући у виду тренутну ситуацију и ограниченост кретања, платформа треба да донекле замени постојеће системе дистрибуције и омогући потенцијалним купцима лако повезивање са произвођачима.

Довољно је унети WЕБ адресу https://pijaca.minpolj.gov.rs, затим кликнути на квадратић у доњем десном углу “Регистрација домаћинстава”, а затим и кликнути на “Регистрација произвођача” . Потом треба унети елементарне податке: контакт, производни програм, wеб или ФБ презентација, системе квалитета (ако постоје) И локацију (унети на мапи). Процедура око 5 мин.

За све информације обратити се Општини Гаџин Хан на тел.060/3290589 и 064/1775495