ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ЈАВНОГ ГРАДСКОГ, ПРИГРАДСКОГ И ЛОКАЛНОГ ПРЕВОЗА У ПРИМЕНИ МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ, СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА И СМАЊЕЊА РИЗИКА БОЛЕСТИ COVID-19

 На основу члана 11. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Гаџин Хан бр. 06-82-20/2020- II од 07.02.2020.године , Штаб за ванредне ситуације општине Гаџин Хан, на седници одржаној 07.05.2020.године . донео је следеће 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ЈАВНОГ ГРАДСКОГ, ПРИГРАДСКОГ И ЛОКАЛНОГ ПРЕВОЗА У ПРИМЕНИ МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ, СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА И СМАЊЕЊА РИЗИКА БОЛЕСТИ COVID-19

            1.Рад јавног градског, приградског и локалног превоза путника (у даљем тексту: јавни превоз) ће се организовати фазно, у складу са епидемиолошком ситуацијом, односно на тај начин што ће се услуге јавног градског и приградског превоза пружати према следећим приоритетима:

            -прва фаза:запослена лица,

            -друга фаза:студенти и ђаци,

            -трећа фаза: незапослени, туристи, остала лица (укључујући и пензионере млађе од 65 год.),

            -четврта фаза: лица старија од 65 година:

            Општина Гаџин Хан утврдиће одлуком период трајања сваке од фаза на основу препорука надлежних завода – института за јавно здравље.

            2.Возачи јавног превоза морају обавезно носити личну заштитну опрему (маску и рукавице) док управљају возилом.

            3.Остала службена лица која се налазе у возилу (редари, кондуктери и контролори) морају обавезно носити личну заштитну опрему (маску и рукавице по могућности и заштитне визире).

            4.Возачка кабина мора бити одељена физичком баријером од путничког дела возила (пластична или друга погодна провидна преграда).

            5.Услуге јавног превоза могу користити само лица која носе личну заштитну опрему – маску и рукавице, тј. неће бити дозвољен улаз путницима који на правилан начин не користе заштитну маску и рукавице.

            6.Улазак путника у возило је могућ само на једна врата (предња или задња), с тим што се возило мора видљиво обележити са спољашње  и унутрашње стране на којим вратима је улаз, а на којим излаз путника из возила.

            7. У унутрашњости возила мора бити јасно обележен правац кретања путника (од улаза ка излазу).

            8.На улазиним вратима возила мора стајати један запослени код превозника (тзв. редар) који ће водити рачуна да ли путници улазе правилно носећи личну заштитну опрему, давати упутства о понашању током вожње, вршити проверу валидације возних исправа, вршити друге радње како би се обезбедила сигурност путника и возача.

            9.Седишта морају бити видљиво обележена са успостављеним размаком који омогућава одговарајуће физичку дистанцу између путника (на дуплим седиштима само један путник и сл.-физичка дистанца у складу са могућностима, односно расположивим капацитетима возила јавног градског и приградског превоза).

            10.Места за стајање у возилу морају бити видљиво обележена на тај начин да се поштује одговарајућа физичка дистанца, у складу са могућностима, односно расположивим капацитетима возила јавног градског и приградског превоза.

            11.Возило се обавезно мора појачано дезинфиковати, пре првог поласка или након повратка у ауто базу по завршетку рада, а по могућству возило треба дезинфиковати и у току радног дана. Посебну пажњу треба обратити на возачку кабину и рукохвате , валидаторе и друге предмете који се често додирују.

            12.Пре и после сваке појединачне вожње, возило се мора проветрити природном вентилацијом, отворањем свих прозора и врата на возилу. Уколико временске прилике дозвољавању, препоручује се да прозори буду отворени и у току вожње. Не користити централизовани начин климатизације. У случају да су прозори блокирани превозник је дужан да их одблокира.

            13.На стајалиштима морају бити видно истакнута правила понашања у возилу ( улазак један по један, ношење личне заштитне опреме, физичка дистанца, начин уласка и изласка путника из возила и др.),  као и обележена места за стајање путника на стајалишту ради формирања реда којим се обезбеђује физичка дистанца.

Број:217-162 /20-I/7

У Гаџином Хану, дана 07.05.2020.године.

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

КОМАНДАНТ ШТАБА
Марија Цветковић