РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ГАЏИН ХАН

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина општине Гаџин Хан донела Одлуку о изради измена и допуне Плана генералне регулације насеља  Гаџин Хан(у даљем тексту: План) која је објављена у „Службеном листу Града Ниша“ број :151/2016.
Излагање нацрта Плана на рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 24.09.2020.год. до 09.10.2020.године.

Оглас о излагању Плана на  јавни увид биће изложен на огласној табли Општинске управе општине Гаџин Хан, зграда општине Гаџин Хан, Милоша Обилића бб.

Предметни оглас и материјал биће доступни на увид заинтересованој јавности:

  • У аналогном  облику у згради општине Гаџин Хан у канцеларији бр.8 од 8-13 часова и
  • У дигиталном облику на званичном сајту  општине Гаџин Хан(www.gadzinhan.rs) на следећем линку ПРЕУЗМИ

Током трајања  јавног увида а закључно са 09.10.2020.године ,сва правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми а која могу утицати на планска решења и то на адресу Општинска управа општине Гаџин Хан(Јавни увид ППО),Милоша Обилића бб. 18240 Гаџин Хан.

                         ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН