Заказана 3. седница Скупштине општине Гаџин Хан

Председница Скупштине општине Гаџин Хан за понедељак 12. октобар 2020. године заказала је трећу седницу локалног парламента. Осим усвајања записника са предходних седница да дневном реду су и следеће тачке:

1. Разматрање и доношење Решења о разрешењу и избору Одбору за административно-мандатна питање, избор и именовања;

2.Разматрање и доношење  Решења о измени и  допуни решења о избору члана Одбора за друштвено економски развој, привреду, финансије, друштвене делатности, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности;

3.Разматрање и доношење Решења  о измени и допуни решења о избору члана  Одбора за заштиту животне средине, рад и развој Месних заједница, пољопривреду и развој села;

4.Разматрање и доношење  Решења о измени и допуни решења о избору члана Одбора за односе са верским заједницама, борбу против корупције и социјална питања;

5.Разматрање и доношење Решења о измени и допуни решења о избору члана Одбора за награде и признања, утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених места;

6.Разматрање и доношење Одлуке о првом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2020.годину;

7.Разматрање и доношење Одлуке о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине, путем непосредне погодбе ради реализације Пројекта изградње бунара за водоснабдевање Топонице;

8.Разматрање и доношење Одлуке о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине, путем непосредне погодбе ради реализације Пројектa инфраструктурне површине, комплекси и објекти (мобилијар) у насељеном месту Гаџин Хан;

9.Разматрање и доношење Одлуке о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине, путем непосредне погодбе ради реализације Пројектa изградње спортског, рекреативног и туристичког  центра у насељеном месту Гаџин Хан;

10.Разматрање и доношење Одлуке о боравишној такси;

11.Разматрање и доношење Одлуке да се приступи промени Пословника Скупштине општине Гаџин Хан

12.Разматрање и доношење измене Пословника Скупштине општине Гаџин Хан;

13.Разматрање и усвајање Стратегије за младе  општине Гаџин Хан 2020-2025;

14.Разматрање и усвајање Стратегија за развој микро, малих и средњих предузећа и предузетништва у  општини Гаџин Хан  за период 2020-2025 године;

15.Разматрање и усвајање Стратегијa за унапређење положаја избеглих, ирл и повратника по споразуму о реадмисији у  општини Гаџин Хан  за период 2020-2025 године;

16.Разматрање и доношење Решења о усвајању Извештаја о реализацији годишњег плана Предшколске установе „Прва радост “ Гаџин Хан за радну 2019-2020 годину;

17.Разматрање и доношење Годишњег Плана рада Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан за 2020-2021 годину;

18.Разматрање и доношење Решења о допуну решења о именовању чланова Управног одбора Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан;

19.Разматрање и доношење Решења о разрешењу директора Туристичке организације општине Гаџин Хан;

20.Разматрање и доношење Решења о именовању директора Туристичке организације општине Гаџин Хан;

21.Одборничка питања и иницијативе.

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                Марија Цветковић