Заказана четврта седница Скупштине општине

За петак 27. новембар 2020.године, са почетком у 10 часова у Народној библиотеци „Бранко Миљковић„ Гаџин Хан заказана је четврта седница Скупштине општине Гаџин Хан.

Д н е в н и  р е д :

1.Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајуће непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021.годину на територији општине Гаџин Хан;

2.Разматрање и доношење Одлуке о допуни Одлуке о радноправном статусу изабраних и постављених лица;

3.Разматрање и доношење Одлуке о прибављању непокретности у корист јавне својине путем непосредне погодбе ради реализације Пројекта индустријске зоне-ране зоне „Север“ Гаџин Хан;

4.Разматрање и доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине, путем непосредне погодбе ради реализације Пројекта изградње спортског, рекреативног и туристичког центра у насељеном месту Гаџин Хан;

5.Разматрање и доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине, путем непосредне погодбе ради реализације Пројекта инфраструктурне површине, комплекси и објекти (мобилијар) у насељеном месту Гаџин Хан;

6.Разматрање и усвајање Стратегије за младе  општине Гаџин Хан 2020-2025;

7.Разматрање и усвајање Стратегија за развој микро, малих и средњих предузећа и предузетништва у  општини Гаџин Хан  за период 2020-2025 године;

8.Разматрање и усвајање Стратегијa за унапређење положаја избеглих, ирл и повратника по споразуму о реадмисији у  општини Гаџин Хан  за период 2020-2025 године;

9.Разматрање и усвајање Решења о усвајању  Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за период  јануар-септембар 2020.године;

10.Разматрање и усвајање Решења о усвајању Извештаја о стању безбедности  саобраћаја на подручју општине Гаџин Хан за период јануар-јун 2020.године;

11.Разматрање и доношење Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Гаџин Хан за 2020.годину;

12.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на измену Статута Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан;

13.Одборничка питања и иницијативе

ПРЕДСЕДНИК
Марија Цветковић