Заказана девета седница Скупштине општине Гаџин Хан

За уторак 25. мај 2021. године, са почетком у 10 часова у Народној библиотеци „Бранко Миљковић„ у Гаџином Хану заказана је девета седница Скупштине општине Гаџин Хан.

Д н е в н и  р е д:

1. Разматрање и доношење Одлуке о  расписивању избора за чланове савета месних заједница на територији општине Гаџин Хан;

2.Разматрање и доношење Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Гаџин Хан за 2021.годину;

3.Разматрање и доношење одлуке о допуни Одлуке о радноправном статусу изабраних и постављених лица;

4.Разматрање и доношење Решења о разрешењу и именовању директора Центра за социјални рад Гаџин Хан;

5.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о усвајању Извештаја о раду – о степену усклађености планираних и реализованих активности  из програма пословања за период од 01.01.2021-31.03.2021. ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан;

6. Одборничка питања и иницијативе.

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                Марија Цветковић