ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

Обавештавају се грађани општине Гаџин Хан да је на основу члана 74. Став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014-др.закон, и 47/2018), члана 122. Статута општине Гаџин Хан („Службени лист града Ниша“, број: 10/19 и 101/19) председница Скупштине општине Гаџин Хан на седници одржаној дана 25. маја 2021. год. донела је Одлуку о расписивању избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Гаџин Хан („Службени лист Града Ниша“ 52/2021)

   Избори ће се одржати у недељу 20. јуна 2021. године у времену од 08-18 часова.

            Број чланова Савета месних заједница који се бира за сваку месну заједницу  је 5 (пет).

            Све акте Изборне комисије везане за поступак спровођења избора за чланове месних заједница као и моделе образаца на основу који ће се вршити поједине радње при спровођењу избора, заинтересовани грађани могу преузети на интернет презентацији општине Гаџин Хан на страници „Месне заједнице“. Такође, све акте и моделе образаца заинтересовани грађани могу преузети и код Изборне комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница.

Одлука о расписивању избора за чланове савета месних заједница