Јавни позиви Националне службе за запошљавање

На основу потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2021.годину број 0306-101-19/2021 од 29.06.2021.године Национална служба за запошљавање и Општина Гаџин Хан расписују Јавне позиве.

Комплетну документацију Јавних позива можете преузети на на следећем линку Преузми

Потрбну документацију можете преузети и са сајта Националне службе за запошљавање путем следећег линка НСЗ