Утврђени услови реализације иновативне услуге социјалне заштите

Дана 07. септембра 2021. год. у сали Скупштине општине Гаџин Хан са почетком у 08:30 часова одржан је састанак чланова Радне групе на пројекту: „ОХРАБРЕЊЕ – Програм подршке за  породице  у ризику од издвајања детета/деце из породице“ са представницима Фондације СОС Дечија села СРБИЈА из Београда, Центром за породични смештај и усвојење Ниш и представницима локалне заједнице.

На састанку се говорило о уговорном односу између Општине Гаџин Хан и Фондације „СОС Дечија села Србија“ ради финансирања и реализације иновативне  услуге социјалне заштите – „Програм психосоцијалне подршке породицама у ризику од измештања детета/деце“ на територији општине Гаџин Хан. Локална самоуправа ће реализацију услуге финансирати из средстава донације Swiss PRO програма на основу уговора UNOPS-SwissPRO-2021-Grant-002. 

На састанку је било речи и о активностима које ће се спроводити у циљу пружања едукативне, саветодавне, психо-социјалне и материјалне подршке породицама, које су услед одређених околности (нпр. инвалидитет и болест родитеља, здравствене и развојне потешкоће деце, непостојање адекватних вештина родитељства, низак образовни статус, незапосленост, лоши услови становања и многи други) у ризику.

Програмом ће бити обухваћено 20 породица са децом на територији општине Гаџин Хан, при чему би сарадник за рад са породицама кроз индивидуални приступ и разговоре, саветодавни и радионичарски рад , као и организовање групних сусрета, током осам месеци радио на јачању њихових капацитета за бригу о деци. Едукатор, који ће такође бити укључен у програм, пружао би деци едукативну подршку. На тај начин би се оснажиле родитељске вештине и побољшали породични односи, а тиме би се и обезбедила  адекватна брига и основни животни услови за живот деце, што би даље резултирало побољшањем квалитета живота породица у целини.   

За информације о програму Swiss PRO посетите интернет страницу: www.swisspro.org.rs

За више информација о подршци владе Швајцарске Србији, посетите интернет страницу амбасаде: www.eda.admin.ch/countries/serbia/sr/home.html