Јавни позив за пријављивање пољопривредних газдинстава са територије општине Гаџин Хан у циљу одобрења инвестиција

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Гаџин Хан за 2021. годину бр.: 06-320-522/21-III од 29.09.2021.године , прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр.: 320-00-08385/2021-09 од 20.09.2021. године, Одлуке о инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Гаџин Хан за 2021. годину бр.: 06-320-523/21-III од 29.09.2021. године и Одлуке о регресу за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) на територији општине Гаџин Хан за 2021. годину бр.: 06-320-524/21-III од 29.09.2021.године, начелник Општинске управе општине Гаџин Хан дана 01.10.2021. године расписује Јавни позив за пријављивање пољопривредних газдинстава са територије општине Гаџин Хан у циљу одобрења инвестиција

Текст Јавног позива можете преузети на следећем линку ПРЕУЗМИ