Спроведен Посебан програм стручног усавршавања за 2021. годину

У Општини Гаџин Хан је спроведен Посебан програм стручног усавршавања за 2021. годину. 23. и 24. новембра 2021. године је одржан тренинг на тему Усавршавање комуникације са странкама и запосленима на коме је присуствовало 11 запослених из ОУ општине Гаџин Хан. Обуку је спровела Јелена Вемић Ђурковић, акредитовани реализатор.

Такође, 25. новембра 2021. године је одржано предавање на тему Спровођење Закона о планирању и изградњи на коме је присуствовало 4 запослених из ОУ општине Гаџин Хан и 1 запослени из ЈП Дирекција Гаџин Хан. Обуку су спровеле Соња Фирст и Јелена Милосављевић, републичке грађевинске инспекторке. Спровођење посебног програма стручног усавршавања за 2021. годину у Општини Гаџин Хан је део бесповратне помоћи заједничког пројекта Европске уније и Савета Европе.