Одлука o продужењу рока за подношење пријава на Јавни позив за доделу помоћи

Продужује се рок за подношење пријава на Јавни позив за доделу помоћи за побољшање услова становања и социјалне инклузије социјално угрожених категорија станoвништва са подручја општине Гаџин Хан са 22. децембра 2021. године на 22. јануар 2022. године.

Ову Одлуку можете преузети на следећем линку ОДЛУКА