Заказана 15. седница Скупштине општине Гаџин Хан

За понедељак 31. јануар 2022.године, са почетком у 10 часова у Народној библиотеци „Бранко Миљковић „Гаџин Хан заказана је петнаеста седница Скупштине општине Гаџин Хан

Д н е в н и  р е д:

1. Разматрање и доношење Одлуке о измени и допуни одлуке о усвајању Плана детаљне регулације радне зоне Север у Гаџином Хану;

2. Разматрање и доношење Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите на територији општине Гаџин Хан;

3.  Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације општине Гаџин Хан за 2021.годину;

4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Плана рада Штаба за ванредне ситуације општине Гаџин Хана за 2022.годину;

5.  Одборничка питања и иницијативе.

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                Марија Цветковић