Јавни конкурс Националне службе за запошљавање и Општине Гаџин Хан

На основу потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2022. годину број 0306-101-5/2022 од 26.04.2022. године Национална служба за запошљавање и Општина Гаџин Хан расписују Јавне конкурсе.

Потребну документацију можете преузети са сајта Националне службе за запошљавање путем следећег линка  
https://www.nsz.gov.rs/sadrzaj/javni-konkursi–gaD%C5%BEin-han/8790