Заказана 18. седница Скупштине општине Гаџин Хан

За уторак 28. јун 2022.године, са почетком у 10 часова у Народној библиотеци „Бранко Миљковић „Гаџин Хан заказана је осамнаеста седница Скупштине општине Гаџин Хан

Д н е в н и  р е д:

1. Разматрање и доношење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Гаџин Хан за 2021.годину;

2. Разматрање и доношење Одлуке о  доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Гаџин Хан за 2022 годину;

3. Разматрање и доношење Одлуке о приступању промени Статута општине Гаџин Хан;

4. Разматрање и доношење измене и допуне Одлуке о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине, путем непосредне погодбе ради реализације Пројектa за  изградњу рекреативних садржаја поред кеја на Кутинској реци у Гаџином Хану;

5. Разматрање и доношење Одлуке о  допуни Одлуке о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине, путем непосредне погодбе ради реализације Пројекта постројења отпадних вода насељених места Гркиња, Марина Кутина, Гаџин Хан и Тасковићи ;

6.  Одборничка питања и иницијативе.

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                Марија Цветковић