Прелиминарна листа за избор кандидата за инструкторе на попису становништва у општини Гаџин Хан

Општинска управа општине Гаџин Хан објављује прелиминарну листу за инструкторе који се позивају на обуку за попис становништва, а исту можете преузети на следћем линку

Прелиминарна листа за инструкторе који се позивају на обуку за попис становништва

Кандидат који се не налази на Прелиминарној  листи има право да поднесе приговор. Рок за улагање приговора на прелиминарну листу изабраних кандидата је 18. јул 2022. године до 16 часова.

Приговор се може поднети Заводу искључиво путем имејла на адресу: mladen.velickovic@stat.gov.rs.

Приговори ће бити размотрени најкасније до 20. јула 2022. године до 12 часова. Кандитати који уложе приговор одговор ће добити путем електронске поште, на адресу са које су уложили приговор.

Начелник ОУ
Љиљана Петровић