ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ПОВЕЉА И ЗАХВАЛНИЦА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН ПОВОДОМ 12. ОКТОБРА- ДАНА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

Повеље и захвалнице општине Гаџин Хан додељују се запосленима, приватним предузетницима, младим талентима, индивидуалним пољопривредним произвођачима и грађанима за остварене изванредне резултате и достигнућа у раду у области: привреде, уметности, науке, медицине , архитектуре и урбанизма, новинарства, образовања, спорта , доприноса у акцијама социјалног и хуманитарног карактера, стваралаштва младих и другим областима.

Повеље и захвалнице општине Гаџин Хан додељују се и предузећима, привредним друштвима, установама државним органима, месним заједницама, удружењима и друштвеним организацијама за изузетне резултате и достигнућа у раду у области привреде, уметности, науке, медицине, образовања, спорта , доприноса у акцијама социјалног и хуманитарног карактера, стваралаштва младих и другим областима.

Поводом 12. октобра дана општине Гаџин Хан може се доделити највише три повеља и три захвалница .

Право предлагања кандидата за повеље и захвалнице имају сва правна и физичка лица.

Предлагачи правна лица достављају своје адресе седишта а предлагачи физичка лица достављају своје личне податке: име и презиме, број личне карте и адресу становања. Предлог се доставља у писаној форми са образложењем и садржи податке о кандидату, са навођењем адресе становања за физичка лица и адресе седишта за правна лица, податке о делу које се предлаже и резултате рада кандидата.

Предлози за доделу повеља и захвалница достављају се Одбору за награде и признања Скупштине општине Гаџин Хан на  писарници Општинске управе општине Гаџин Хан.

Рок за достављање предлога за доделу повеља и захвалница општине Гаџин Хан 30. септембар 2022. године.

У Гаџином Хану, дана 29.08.2022. године.

Председник општине Гаџин Хан

  МилисавФилиповић