Заказана 21. седница Скупштине општине Гаџин Хан

За петак 25. новембар 2022.године, са почетком у 10 часова у Народној библиотеци „Бранко Миљковић „Гаџин Хан заказана је двадесетпрва седница Скупштине општине Гаџин Хан

Д н е в н и  р е д:

1.тачка-Разматрање и доношење Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за 2023.годину;

2.тачка-Разматрање и усвајање Кадровског плана;

3.тачка-Разматрање и доношење Решења  о усвајању  Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за период  јануар-септембар 2022.године;

4.тачка-Одборничка питања и иницијативе.

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                Марија Цветковић