Архиве аутора: info

Обавештење о сузбијању ларви комараца на територији општине Гаџин Хан

Обавештавају се грађани општине Гаџин Хан да ће Предузеће САНИТ М&М Д.О.О. из Ниша, , уколико се стекну неопходни метео услови, ПОЧЕТИ ТРЕТМАН СУЗБИЈАЊА ЛАРВИ КОМАРАЦА на територији општине Гаџин Хан.

Радови ће се изводити дана дана 23.09.2021.године у периоду од 09 до 18 часова.

Третман ће се вршити препаратом за сузбијање ларви комараца LARVASTOP PIRIPROX 0,5 ZG

Координацију рада извешће шеф стручно оперативног тима извођача уз пуну сарадњу са надзором третмана испред локалне самоуправе.

Оптинска управа општине Гаџин Хан

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ГАЏИН ХАН

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/2021) и члана чл. 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине ГАЏИН ХАН» број града Ниша бр. 32/20), Председник општине ГАЏИН ХАН је донео ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ГАЏИН ХАН

Ову Одлуку можете преузети на следећем линку ПРЕУЗМИ

Утврђени услови реализације иновативне услуге социјалне заштите

Дана 07. септембра 2021. год. у сали Скупштине општине Гаџин Хан са почетком у 08:30 часова одржан је састанак чланова Радне групе на пројекту: „ОХРАБРЕЊЕ – Програм подршке за  породице  у ризику од издвајања детета/деце из породице“ са представницима Фондације СОС Дечија села СРБИЈА из Београда, Центром за породични смештај и усвојење Ниш и представницима локалне заједнице.

На састанку се говорило о уговорном односу између Општине Гаџин Хан и Фондације „СОС Дечија села Србија“ ради финансирања и реализације иновативне  услуге социјалне заштите – „Програм психосоцијалне подршке породицама у ризику од измештања детета/деце“ на територији општине Гаџин Хан. Локална самоуправа ће реализацију услуге финансирати из средстава донације Swiss PRO програма на основу уговора UNOPS-SwissPRO-2021-Grant-002. 

На састанку је било речи и о активностима које ће се спроводити у циљу пружања едукативне, саветодавне, психо-социјалне и материјалне подршке породицама, које су услед одређених околности (нпр. инвалидитет и болест родитеља, здравствене и развојне потешкоће деце, непостојање адекватних вештина родитељства, низак образовни статус, незапосленост, лоши услови становања и многи други) у ризику.

Програмом ће бити обухваћено 20 породица са децом на територији општине Гаџин Хан, при чему би сарадник за рад са породицама кроз индивидуални приступ и разговоре, саветодавни и радионичарски рад , као и организовање групних сусрета, током осам месеци радио на јачању њихових капацитета за бригу о деци. Едукатор, који ће такође бити укључен у програм, пружао би деци едукативну подршку. На тај начин би се оснажиле родитељске вештине и побољшали породични односи, а тиме би се и обезбедила  адекватна брига и основни животни услови за живот деце, што би даље резултирало побољшањем квалитета живота породица у целини.   

За информације о програму Swiss PRO посетите интернет страницу: www.swisspro.org.rs

За више информација о подршци владе Швајцарске Србији, посетите интернет страницу амбасаде: www.eda.admin.ch/countries/serbia/sr/home.html

Јавни позив за доделу даровитим ученицима, студентима и младим људима

За подстицај рада даровитих ученика,  студената и даровитих младих људи у буџету Општине Гаџин Хан обезбеђена су средства за:

 1. награђивање даровитих ученика;
 2. награђивање даровитих студената;
 3. награђивање даровитих младих људи;
 4. новчане накнаде за трошкове стваралаштва;
 5. новчане накнаде за трошкове учешћа на такмичењима.

Да би се сматрали даровитим ученицима у смислу Одлуке о награђивању ученика, студената и младих људи  бр:06-174/2019-II од 28.06.2019.године (у даљем тексту одлука) ученици морају испуњавати кумулативно следеће опште услове:

 • да су ученици основних и средњих школа које се финансирају из буџета;
 • да су ученици који имају просечне оцене у досадашњим годинама школовања најмање 4,5.  

Да би се сматрали даровитим студентима у смислу Одлуке студенти морају испуњавати кумулативно следеће опште услове: 

 • да су студенти на буџету;
 • да имају најмање просечну оцену 9,0.

I.Ученици основних и средњих школа могу се наградити за:

 1. освојено једно од прва три места са републичких и међународних такмичења у организацији Министарства просвете;
 2. изузетне резултате из области науке, културно уметничког стваралаштва и спорта за које имају званичне доказе и признања (републичка и међународна);
 3. ученици завршних разреда средње школе који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама знања
 4. званично признат проналазачки, ауторски или иноваторски рад;
 5. признање школе „Ђак генерације“
 6. за друге остварене резултате на наступима са значајном међународном, репуличком и регионалном референцом

II.Студенти се могу наградити за:

 1. добијену диплому „ Најбољи студент факултета“ или “Најбољи студент Универзитета“
 2. званично признат проналазачки, ауторски или иноваторски рад или рад прихваћен на симпозијуму или конгресу у земљи и иностранству;
 3. студенти који су на докторским студијама одбранили докторат;
 4. за друге остварене резултате са значајном међународном, републичком и регионалном референцом.

III.Могу се наградити даровити млади људи:

 1. који имају званично признат проналазачки, ауторски или иноваторски рад у земљи или иностранству;
 2. који имају постигнуте резултате из области науке, иноваторства, културно уметничког стваралаштва и спорта за које имају званичне доказе и признања у земљи или иностранству.

IV.Даровити ученици, студенти и млади људи могу поднети захтев за доделу новчане накнаде за трошкове које имају на пољу стручног усавршавања, научног и културно уметничког стваралаштва и истраживачког рада за:

– набавку стручне литературе и учила;

– студијска путовања и боравак у иностранству;

– експериментали део доктората;

– пријаве и одбране докторске дисертације;

– објављивање докторске дисертације и

– друге неопходне трошкове. 

Комисија доноси одлуку на писмено образложени предлог школе, спортског савеза, Привредне коморе, професора који је спремао студента, ментора на научно истраживачком пројекту или ментора на докторским студијама и других релевантних организација.

Предлог за доделу награде садржи име и презиме кандидата за награду, врсту, време и место одржавања такмичења и доказ о оствареним резултатима 

Рок за достављање предлога за доделу награда је 27. септембар 2021. године.

Контакт особа: Милан Денић, тел.069/15-17-717.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ПОВЕЉА И ЗАХВАЛНИЦА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН ПОВОДОМ 12. ОКТОБРА- ДАНА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

Повеље и захвалнице општине Гаџин Хан додељују се запосленима, приватним предузетницима, младим талентима, индивидуалним пољопривредним произвођачима и грађанима за остварене изванредне резултате и достигнућа у раду у области: привреде, уметности, науке, медицине , архитектуре и урбанизма, новинарства, образовања, спорта , доприноса у акцијама социјалног и хуманитарног карактера, стваралаштва младих и другим областима.

Повеље и захвалнице општине Гаџин Хан додељују се и предузећима, привредним друштвима, установама државним органима, месним заједницама, удружењима и друштвеним организацијама за изузетне резултате и достигнућа у раду у области привреде, уметности, науке, медицине, образовања, спорта , доприноса у акцијама социјалног и хуманитарног карактера, стваралаштва младих и другим областима.

Поводом 12. октобра дана општине Гаџин Хан може се доделити највише три повеља и три захвалница .

Право предлагања кандидата за повеље и захвалнице имају сва правна и физичка лица.

Предлагачи правна лица достављају своје адресе седишта а предлагачи физичка лица достављају своје личне податке: име и презиме, број личне карте и адресу становања. Предлог се доставља у писаној форми са образложењем и садржи податке о кандидату, са навођењем адресе становања за физичка лица и адресе седишта за правна лица, податке о делу које се предлаже и резултате рада кандидата.

Предлози за доделу повеља и захвалница достављају се Одбору за награде и признања Скупштине општине Гаџин Хан на  писарници Општинске управе општине Гаџин Хан.

Рок за достављање предлога за доделу повеља и захвалница општине Гаџин Хан 30. септембар 2021. године.

У Гаџином Хану, дана 07.09.2021. године.

Председник општине Гаџин Хан
Милисав Филиповић