Архиве аутора: info

VII Видовдански сабор на Сувој планини 2021

У суботу 26. и недељу 27. јуна 2021. године, одржаће се седми традиционални Видовдански сабор на Сувој планини. Ова манифестација одржава се као и до сада на месту званом „Три локве“ на Сувој планини на 1350 метара надморске висине.

Циљ манифестације је промоција туристичких потенцијала Заплања и Суве планине.

Из правца Општине Гаџин Хан до „Три Локве“ долази се кроз село Мали Крчимир а од самог села води макадамски пут у дужини од 9 км по коме се може возити једино теренским возилом.

За све љубитеље „Off Road“ вожње, клуб „ОКО СОКОЛОВО“ организује караванску вожњу од Гаџиног Хана до излетишта. Полазак је са Трга Дарагутина Матића у 09,00 часова.

Очекује се велики број посетиоца а организатор се побринуо за богат садржај такмичарско-забавног карактера.

Биће одржан VII СУВОПЛАНИНСКИ ХАЈДУК-ВИШЕБОЈ а за најбоље такмичаре обезбеђене су вредне награде.

Овде можете преузети упутство за долазак из правца Лесковца

или Ниша

Организатор манифестације је Туристичка организација општине Гаџин Хан а помоћ у организацији пружају и општина Гаџин Хан, Сафари клуб „Ниш“, ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“, Народна Библиотека „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан и OFF Road Club „ОКО СОКОЛОВО“.

За све ближе информације о можете се обратити Туристичкој организацији општине Гаџин Хан на тел 062/106 20 91 или е-маил: turisticka@gadzinhan.rs

Закључак Општинског већа о мењању радног времена

Радно време свих објеката на територији општине Гаџин Хан ускладити са радним временом које је измењено Уредбом о мерама за сузбијању и  спречавање заразних болести COVID-19 (Службени гласник РС, бр ​​ 151/2020,​​ 152/2020,​​ 153/2020,​​ 156/2020​​,​​ 158/2020, 1/2021, 17/2021, 19/2021, 22/2021, 29/2021, 34/2021, 48/2021 и 54/2021.године) и Наредбом о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести Covid 19 (Службени гласник РС, бр ​​33/2021, 36/2021, 38/2021, 45/2021, 49/2021, и 54/2021.године) и то:

  1. У радном времену сваког дана од 06.00 до 24.00 часа могу радити угоститељски објекти.
  2. У радном времену сваког дана од 06.00 до 22.00 часа могу радити: апотеке (укључуући ветеринарске и пољопривредне апотеке), ресторани и други простори у којима се пружају услиге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружити само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја, објекти у области трговине на мало, објекти и радње и севиси и сл у којима се врше стручне, научне и, иновационе и техничке делатности, финансијске делатности и делатност осигурања, промет некретнина, информисања и комуникације, административне и помоћне услућне делатности, занатске и друге услужне делатности, објекти у којима се обавља делатност спорта (теретане и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.), објекти у којима се обавља делатност приређивача посебних и класичних игара на срећу (кладионице и сл.), трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа, продавнице хране за животиње (продавнице сточне хране и др.), пијаце.
  3. Могу радити без ограничења радног времена: апотеке (укључуући ветеринарске и пољопривредне апотеке), бензинске пумпе у обављању делатности горива, трговински, угоститељски и други објекти који врше доставу хране.
  4. Овај Закључак објавити на сајту општине Гаџин Хан и доставити и обавестити све председнике Месних заједница.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

Број: 06-217-335/21-III
У Гаџином Хану, 09.06.2021.године                               

ПРЕДСЕДНИК
Милисав Филиповић

ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

Обавештавају се грађани општине Гаџин Хан да је на основу члана 74. Став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014-др.закон, и 47/2018), члана 122. Статута општине Гаџин Хан („Службени лист града Ниша“, број: 10/19 и 101/19) председница Скупштине општине Гаџин Хан на седници одржаној дана 25. маја 2021. год. донела је Одлуку о расписивању избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Гаџин Хан („Службени лист Града Ниша“ 52/2021)

   Избори ће се одржати у недељу 20. јуна 2021. године у времену од 08-18 часова.

            Број чланова Савета месних заједница који се бира за сваку месну заједницу  је 5 (пет).

            Све акте Изборне комисије везане за поступак спровођења избора за чланове месних заједница као и моделе образаца на основу који ће се вршити поједине радње при спровођењу избора, заинтересовани грађани могу преузети на интернет презентацији општине Гаџин Хан на страници „Месне заједнице“. Такође, све акте и моделе образаца заинтересовани грађани могу преузети и код Изборне комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница.

Одлука о расписивању избора за чланове савета месних заједница

Обавештење о сузбијању ларви комараца на територији општине Гаџин Хан

Обавештавају се грађани општине Гаџин Хан да ће Предузеће САНИТ М&М Д.О.О. из Ниша, , уколико се стекну неопходни метео услови, ПОЧЕТИ ТРЕТМАН СУЗБИЈАЊА ЛАРВИ КОМАРАЦА на територији општине Гаџин Хан.

Радови ће се изводити дана дана 03.06.2021.године у периоду од 09 до 18 часова.

Уколико наведени радови не буду реализовани због неповољних временских прилика, исти се одлажу за период о 7 дана односно за 10.06.2021. године.

Начелник управе

Љиљана Петровић                                                                                                                                                                                

Спроведен иницијални састанак представника локалне заједнице у вези презентације пројекта ПОДСТРЕК – Програм подршке породицама у ризику од издвајања деце

Дана 25.05.2021. године у Скупштинској сали општине Гаџин Хан, одржан је уводни састанак на коме је Милена Живковић, члан Општинског већа општине Гаџин Хан, као координаторка и ауторка пројекта: „ПОДСТРЕК – Програм подршке породицама у ризику од издвајања деце“, донације UNOPS-Swiss PRO 2021 grant 002, упознала представнике локалне заједнице са детаљима пројекта и планом реализације.

            На овом састанку је формирана и Радна група чији је задатак припрема, креирање и усвајање Плана развоја локалних услуга социјалне заштите.

Саопштење за јавност – Подршка Владе Швајцарске у спровођењу услуга социјалне заштите као одговор на последице ковид 19