Уручење уговора по спроведеном конкурсу НСЗ и Општине Гаџин Хан

У среду 19. Октобра 2017. године општину Гаџин Хан посетио је директор Националне службе за запошљавање Србије Зоран Мартиновић са сарадницима из НСЗ Ниш.

Том приликом у сали Народне Библиотеке „Бранко Миљковић“ у Гаџином Хану уручени су уговори Националне службе за запошљавање за коришћење средства по програмима локалног акционог плана запошљавања уз суфинансирање општине Гаџин Хан.
Ова средства у износу од 900.000,00 динара остварило је 5 лица са територије општине Гаџин Хан.

Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима остварило је 8 послодавца који припадају приватном сектору а регистровани су на територији општине Гаџин Хан.
Укупан износ средстава додељен по овим уговорима је 2.050.000,00 динара

По конкурсу јавних радова за радно ангажовање 14 лица у укупном износу од 1.835.337,80 динара уговори су уручени  Удружењу инвалида и социално угрожених грађана општине Гаџин Хан, Јавном предузећу Дирекција за изградњу и комуналну делатност Гаџин Хан и Дому здравља Гаџин Хан.

Програм стручне праксе ове године је остварило 11 лица ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.