Јавни позив за пријављивање пољопривредних газдинстава са територије општине Гаџин Хан у циљу одобрења инвестиција

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Гаџин Хан за 2019. годину, по прибављеној предходној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. : 320-00-6666/2019-09 од 30.08.2019. године и Одлуке о инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Гаџин Хан за 2019. годину бр.: 06-320-596/19-III од 16.09.2019. године, Одлуке о регресу за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) на територији општине Гаџин Хан за 2019. годину бр.: 06-320-597/19-III и Одлуке о подстицајима за испитивање плодности земљишта на територији општине Гаџин Хан за 2019. годину бр.: 06-320-598/19-III од 16.09.2019. године, начелник Општинске управе општине Гаџин Хан дана 20.09.2019. године расписује Јавни позив за пријављивање пољопривредних газдинстава са територије општине Гаџин Хан у циљу одобрења инвестиција.

Комплетан текст Јавног позива можете преузети на следећем линку ЈАВНИ ПОЗИВ