Излагање Студије о процени утицаја на животну средину радио базне станице мобилне телефоније „Доњи Душник 2“

Излаже се Студија о процени утицаја на животну средину радио базне станице мобилне телефоније „Доњи Душник 2“ на јавни увид.

Увид у Студију је могуће извршити радним данима у времену од 10 до 14 часова у просторијама Општинске управе општине Гаџин Хан, Милоша Обилића бб, у канцеларији бр. 8, у року од 20 дана од објављивања овог огласа у дневном листу и сајту општине Гаџин Хан.

Општинска управа општине Гаџин Хан – Служба за привреду и инспекцијске послове, позива носиоца пројекта ТЕЛЕКОМ СРБИЈА – Предузеће за телекомуникације а.д. и све заинтересоване грађане и представнике институција за учешће у јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину радио базне станице мобилне телефоније „Доњи Душник 2“.  

Јавна расправа ће се одржати 24. фебруара 2020. године са почетком у 12:00 часова у Скупштинској сали општине Гаџин Хан. Све заинтересоване стране могу доставити своје предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре на e-mail: info@gadzinhan.rs или на адресу: Општина Гаџин Хан, Милоша Обилића бб, 18240 Гаџин Хан.

Начелник Општинске управе
Љиљана Петровић