Јавна расправа о нацрту Стратегијa

У току је израда Стратегије за младе општине Гаџин Хан за период 2019-2024. године. Јавна расправа о нацрту Стратегије за младе општине Гаџин Хан за период 2019-2024. године одржаће се у понедељак 03. фебруара 2020. године са почетком у 12 часова у Скупштинској сали општине Гаџин Хан, Милоша Обилића бб, 18240 Гаџин Хан.

Позивају се грађани, удружења, стручна и остала istanbulescort јавност да учествују у Јавној расправи о нацрту Стратегије за младе општине Гаџин Хан за период 2019-2024. године.

 У току је израда Стратегије за развој ММСПП (микро, малих и средњих предузећа и предузетника) општине Гаџин Хан за период 2019-2024. године. Јавна расправа о нацрту Стратегије за развој ММСПП општине Гаџин Хан за период 2019-2024. године одржаће се у понедељак 03. фебруара 2020. године са почетком у 13 часова у Скупштинској сали општине Гаџин Хан, Милоша Обилића бб, 18240 Гаџин Хан.

 Позивају се грађани, удружења, стручна и остала јавност да учествују у Јавној расправи о нацрту Стратегије за развој ММСПП општине Гаџин Хан за период 2019-2024. године.

 У току је израда Стратегије за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника општине Гаџин Хан за период 2019-2024. године. Јавна расправа о нацрту Стратегије за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника општине Гаџин Хан за период 2019-2024. године одржаће се у понедељак 03. фебруара 2020. године са почетком у 14 часова у Скупштинској сали општине Гаџин Хан, Милоша Обилића бб, 18240 Гаџин Хан.

 Позивају се грађани, удружења, стручна и остала јавност да учествују у Јавној расправи о нацрту Стратегија за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника општине Гаџин Хан за период 2019-2024. године.

Предлози, сугестије и мишљења младих и осталих заинтересованих страна у јавној расправи могу се доставити путем електронске поште на адресу info@gadzinhan.rs или поштом на адресу: Општина Гаџин Хан, Милоша Обилића бб, 18240 Гаџин Хан, са назнаком – „За јавну расправу о Нацрту Стратегије за младе општине Гаџин Хан за период 2019-2024. године“, најкасније до 03.02.2020. године до 12,00 часова, на посебном обрасцу који се налази у прилогу овог Позивa.