Одржана јавна расправа о Студији о процени утицаја на животну средину радио базне станице мобилне телефоније „Доњи Душник 2“

У складу са законском обавезом и јавним позивом од 01.02.2020. године који је објављен у дневном листу Новости и на интернет страници општине Гаџин Хан, у сали Скупштине општине Гаџин Хан, дана 24.02.2020. године у 12:00 часова одржана је јавна расправа о Студији о процени утицаја на животну средину радио базне станице мобилне телефоније „Доњи Душник 2“.

У Јавној расправи су учествовали запослени у Општинској управи Гаџин Хан и становници села Доњи Душник. Јавну расправу су водили представници обрађивача Студије ЛАБОРАТОРИЈА W-LINE Татјана Савковић и Наталија Лакићевић и представник ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ а.д. Зоран Карић.

Записник са ове јавне расправе можете преузети на следећем линку