Jавни увид Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године

Обавештавамо вас да је Влада донела Одлуку о изради Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године, која је објављена у Службеном гласнику РС, број 48/19.

Министарство граđевинарства, саобраćаја и инфраструктуре – Сектор за просторно планирање и урбанизам у сарадњи са јединицама локалних самоуправа, организује Рани јавни увид поводом израде Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15. дана, у периоду од 2. до 16. марта 2020. године.

Излагање елабората на рани јавни увид обавља се електронски и сва потребна документа овог Јавног увида Просторног плана можете преузети на следећим лимковима: