Заказана пета седница Скупштине општине

За петак 18. децембар 2020.године, са почетком у 10 часова у Народној библиотеци „Бранко Миљковић„ у Гаџином Хану, заказана је пета седница Скупштине општине Гаџин Хан.

Д н е в н и  р е д :

1.Разматрање и доношење Одлуке о буџету општине Гаџин Хан  за 2021.годину;

2.Разматрање и доношење Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина;

3.Разматрање и доношење Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама;

4.Разматрање и доношење Одлуке о преузимању система за водоснабдевање Месних заједница на територији општине Гаџин Хан и уступање на управљање и коришћење ЈП Дирекцији Гаџин Хан;

5.Разматрање и доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију општине Гаџин Хан;

6.Разматрање и доношење Одлуке о усвајању годишњег Плана рада Штаба за ванредне ситуације општине Гаџин Хан за 2021.годину;

7.Разматрање и доношење Кадровског плана  Општинске управе општине Гаџин Хан за 2021.године;

8.Разматрање и доношење  Одлуке о усвајању Извештаја о раду – о степену усклађености планираних и реализованих активности  за трећи квартал 2020.године- треће тромесечје за период 01.01.2020-30.09.2020 године ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан ;

9.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на прву измену Програма пословања ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан за 2020.годину;

10.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности  на прву измену Програма одржавања чистоће на јавним површинама и управљање комуналним отпадом-сакупљање и одвожење отпада за 2020.годину;

11.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на прву измену Програма одржавања улица и путева- текуће поправке и одржавање улица у насељима, сеоских путева, спортских терена и зелених површина за 2020.годину;

12.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на прву измену Програма одржавања улица и путева- летње одржавање локалних путева за 2020. годину, ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан;

13.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на прву измену Програма одржавања улица и путева-зимско одржавање путева за 2020.годину ЈП „ Дирекција за изградњу и комуналне делатности“ општине Гаџин Хан;

14.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на прву измену Програма обезбеђивања јавног осветљења-улична расвета за 2020.годину ЈП„ Дирекција за изградњу и комуналне делатности“ општине Гаџин Хан;

15.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на прву измену Програма коришћења буџетске помоћи – субвенција капитална инвестиција-повезивање и одржавање сеоских водовода за 2020.годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан;

16.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на прву измену Програма коришћења буџетске помоћи – субвенција капитална инвестиција-опрема за 2020.годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан;

17.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на прву измену Посебног програма коришћења средстава из буџета-субенција на име надокнаде субвенционисаног дела цене воде за пиће ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан;

18.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Правилник о измена Правилника о раду  ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан;

19.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на  Програм пословања ЈП„Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан за 2021.годину;

20.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности  на Програм одржавања улица и путева- летње одржавање локалних путева за 2021.годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан;

21.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Програм одржавања улица и путева- зимско одржавање путева за 2021.годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан;

22.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на  Програм одржавања улица и путева- текуће поправке и одржавање улица у насељима, сеоских путева, спортских терена и зелених површина за 2021.годину ЈП„Дирекција за изградњу и комуналне делатности“ општине Гаџин Хан;

23.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на  Програм одржавања чистоће на јавним површинама и управљање комуналним отпадом-сакупљање и одвожење отпада за 2021.годину ЈП„ Дирекција за изградњу и комуналне делатности“ општине Гаџин Хан;

24.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Програм обезбеђивања јавног осветљења-улична расвета за 2021.годину ЈП„ Дирекција за изградњу и комуналне делатности“ општине Гаџин Хан;

25.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Програм  коришћења буџетске помоћи – субвенција капитална инвестиција-повезивање и одржавање сеоских водовода за 2021.годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан;

26.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Посебан програм коришћења средстава из буџета-субенција на име надокнаде субвенционисаног дела цене воде за пиће ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2021.годину;

27.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Правилник о раду и Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Туристичке организације општине Гаџин Хан;

28.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на План рада и активности Туристичке организације општине Гаџин Хан за 2021.годину;

29. Одборничка питања и иницијативе.

ПРЕДСЕДНИК
Марија Цветковић