Заказана шеста седница Скупштине општине Гаџин Хан

За уторак 29. децембар 2020. године, са почетком у 10 часова у Народној библиотеци „Бранко Миљковић„ у Гаџином Хану заказана је шеста седница Скупштине општине Гаџин Хан.

Д н е в н и  р е д :

1. Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан за 2021.годину;

2. Разматрање и доношење Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Витко и Света“ Гаџин Хан;

3. Разматрање и доношење Решења о допуни Решења о именовању Управног одбора Центра за социјални рад Гаџин Хан;

4. Разматрање и доношење Решења о допуни Решења о именовању Надзорног одбора Центра за социјални рад Гаџин Хан;

5. Разматрање и доношење Решења о именовању чланова Комисије за планове општине Гаџин Хан;

6. Одборничка питања и иницијативе.

ПРЕДСЕДНИК
Марија Цветковић