Јавни конкурс за доделу буџетских средстава за финансиранје и суфинансиранје програма и пројекта Удружења грађана, Цркава и верских заједница за 2021. годину

Комисија за расподелу средстава  удружењима грађана,црквама и верским организацијама Општинске  управе Гаџин Хан, на основу Члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ број 51/2009 и 99/2011-др.закони), Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за 2021.годину („Сл. лист Града Ниша“ бр. 112/18), Правилника о начину и критеријумима за избор програма и пројекта која реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Гаџин Хан броj 06-400-678/18-III од 27.12.2018.године Правилникa o измени и допуни Првилника о начину и критеријумима за остваривање права на доделу средстава из буџета општине Гаџин Хан за финансирање и суфинансирање пројеката – програма рада удружења број 110-120/19 од 08.03.2019. године и бр. 06-400-276/19-III од 03.05.2019.године, расписује Јавни конкурс за доделу буџетских средстава за финансиранје и суфинансиранје програма и пројекта Удружења грађана, Цркава и верских заједница за 2021. годину

Сву потребну документацију по овом Јавном конкурсу можете преузети на следећим линковима:

ЈАВНИ  КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

ЈАВНИ КОНКУРС  ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈА ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН ЗА 2021. ГОДИНУ