Заказана 17. седница Скупштине општине Гаџин Хан

За понедељак 9. мај 2022.године, са почетком у 10 часова у Народној библиотеци „Бранко Миљковић „Гаџин Хан заказана је седамнаеста седница Скупштине општине Гаџин Хан

Д н е в н и  р е д:

1. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Оперативног плана одбране од поплава на територији општине Гаџин Хан за воде II реда за 2022.годину ;

2. Разматрање и доношење Одлуке о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Гаџин Хан за 2021.годину ;

3. Разматрање и доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима;

4. Разматрање и доношење Решења давању сагласности на Одлуку о усвајању Извештаја о раду – о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период  01.01.2022-31.03.2022 године ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан;

5. Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Извештај о раду  Туристичке организације општине Гаџин Хан за 2021.годину;

6. Разматрање и доношење Решења о разрешењу и именовању Школског одбора основне школе „Витко и Света“ Гаџин Хан

7. Одборничка питања и иницијативе.

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                Марија Цветковић