Програм EU Exchange 6 – „Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле јавних расхода на локалном нивоу у Србији“

Након аплицирања на Конкурсу за пакете подршке за израду плана развоја у оквиру програма EU Exchange 6 – „Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле јавних расхода на локалном нивоу у Србији“, Општина Гаџин Хан је одабрана за доделу стручне подршке у изради плана развоја. С тим у вези, дана 06.06.2022. године у великој сали Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ у Гаџином Хану, одржан је иницијални escorts састанак са представницима СКГО који ће помоћи у изради овог документа.

На састанку су присуствовали представници локалне самоуправе, директори организација и представници Сталне конференције градова и општина – СКГО који су и одржали кратку презентацију којом су представили елементе подршке у оквиру овог програма.