Јавни позив за доделу награда даровитим ученицима, студентима и младим људима

За подстицај рада даровитих ученика,  студената и даровитих младих људи у буџету Општине Гаџин Хан обезбеђена су средства за:

 1. награђивање даровитих ученика;
 2. награђивање даровитих студената;
 3. награђивање даровитих младих људи;
 4. новчане накнаде за трошкове стваралаштва;
 5. новчане накнаде за трошкове учешћа на такмичењима.

Да би се сматрали даровитим ученицима у смислу Одлуке о награђивању ученика, студената и младих људи  бр:06-174/2019-II од 28.06.2019.године (у даљем тексту одлука) ученици морају испуњавати кумулативно следеће опште услове:

 • да су ученици основних и средњих школа које се финансирају из буџета;
 • да су ученици који имају просечне оцене у досадашњим годинама школовања најмање 4,5.  

Да би се сматрали даровитим студентима у смислу Одлуке студенти морају испуњавати кумулативно следеће опште услове: 

 • да су студенти на буџету;
 • да имају најмање просечну оцену 9,0.

I Ученици основних и средњих школа могу се наградити за:

 1. освојено једно од прва три места са републичких и међународних такмичења у организацији Министарства просвете;
 2. изузетне резултате из области науке, културно уметничког стваралаштва и спорта за које имају званичне доказе и признања (републичка и међународна);
 3. ученици завршних разреда средње школе који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама знања
 4. званично признат проналазачки, ауторски или иноваторски рад;
 5. признање школе „Ђак генерације“
 6. за друге остварене резултате на наступима са значајном међународном, репуличком и регионалном референцом

II Студенти се могу наградити за:

 1. добијену диплому „ Најбољи студент факултета“ или “Најбољи студент Универзитета“
 2. званично признат проналазачки, ауторски или иноваторски рад или рад прихваћен на симпозијуму или конгресу у земљи и иностранству;
 3. студенти који су на докторским студијама одбранили докторат;
 4. за друге остварене резултате са значајном међународном, републичком и регионалном референцом.

III Могу се наградити даровити млади људи:

 1. који имају званично признат проналазачки, ауторски или иноваторски рад у земљи или иностранству;
 2. који имају постигнуте резултате из области науке, иноваторства, културно уметничког стваралаштва и спорта за које имају званичне доказе и признања у земљи или иностранству.

IV Даровити ученици, студенти и млади људи могу поднети захтев за доделу новчане накнаде за трошкове које имају на пољу стручног усавршавања, научног и културно уметничког стваралаштва и истраживачког рада за:

– набавку стручне литературе и учила;
– студијска путовања и боравак у иностранству;
– експериментали део доктората;
– пријаве и одбране докторске дисертације;
– објављивање докторске дисертације и
– друге неопходне трошкове. 

Комисија доноси одлуку на писмено образложени предлог школе, спортског савеза, Привредне коморе, професора који је спремао студента, ментора на научно истраживачком пројекту или ментора на докторским студијама и других релевантних организација.

Предлог за доделу награде садржи име и презиме кандидата за награду, врсту, време и место одржавања такмичења и доказ о оствареним резултатима 

Рок за достављање предлога за доделу награда је 30. септембар 2022. године.

Контакт особа: Милан Денић, тел.069/15-17-717.