ДРУГИ  ПОНОВЉЕНИ  ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина општине Гаџин Хан донела Одлуку о изради измена и допуне Просторног плана општине Гаџин Хан(у даљем тексту: План) која је објављена у „Службеном листу Града Ниша“ број :63/2017.

 Излагање нацрта Плана на други поновљени  јавни увид за уређајне основе : Сопотница( у целини),Доњи Барбеш(део) и Личје(део) , одржаће се у трајању од 15 дана, од 27.10.2022.год. до 14.11.2022.године.

 Јавна седница Комисије за планове општине Гаџин Хан одржаће се 15.11.2022.године у сали СО Гаџин Хан са почетком у 11,оо сати.

Оглас о излагању Плана на  јавни увид биће изложен на огласној табли Општинске управе општине Гаџин Хан, зграда општине Гаџин Хан, Милоша Обилића 42.

Предметни оглас и материјал биће доступни на увид заинтересованој јавности:

  • У аналогном  облику у згради општине Гаџин Хан у канцеларији бр.8 од 8-14 часова и
  • У дигиталном облику на званичном сајту  општине Гаџин Хан(www.gadzinhan.rs) на следећем линку Преузми

Током трајања  јавног увида а закључно са 14.11.2022.године ,сва правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми а која могу утицати на планска решења и то на адресу Општинска управа општине Гаџин Хан(Јавни увид ППО),Милоша Обилића 42. 18240 Гаџин Хан.

                         ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН