Одлука о додели средстава за реализовање пројеката и програма цркава и верских заједница

На основу члана 44. Закона о црквама и верским заједницама („Сл. гласник РС“, бр. 36/2006), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 29/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 70. Статута општине Гаџин Хан и Члана 12. Правилника о критеријумима, мерилима, условима, начину и поступку доделе средстава  за реализовање пројекта цркава и верских организација бр. 06-110-132/20-III од 13.03.2020. год. Комисија формирана решењем бр. 06-02-131/20-III oд 13.03.2020. год., донела је предлог Одлуке о додели средстава за реализовање пројеката и програма цркава и верских заједница.

Одлуку Комисије можете преузети на следећем линку. ПРЕУЗМИ