ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

На основу члана 18. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (“Сл. гласник РС“, бр. 68/15 и 81/2016 – одлука УС и 95/18), чл. 3. Уредбе о интерном конкурсу (“Сл. гласник РС“, бр. 17/16) тачке 2. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у општини Гаџин Хан за 2017. годину ( „Службени лист града Ниша“, број 10/2019) и члана 31. Одлуке о Општинској управи општине Гаџин Хан („Службени лист града Ниша“, бр. 137/2016), Општинскa управa општине Гаџин Хан оглашава ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

Текст јавног огласа можете преузети на следећем линку ЈАВНИ ОГЛАС

https://softsht.com/