Мандатни период 2020-2023 године

Конститутивна седница Скупштине општине одржана 20. августа 2020. године
1. Седница Скупштине општине одржана 21. августа 2020. године
2. Седница Скупштине општине одржана 09. септембра 2020. године
3. Седница Скупштине општине одржана 12. октобра 2020. године
4. Седница Скупштине општине одржана 27. новембра 2020. године
5. Седница Скупштине општине одржана 18. децембра 2020. године
6. Седница Скупштине општине одржана 29. децембра 2020. године
7. Седница Скупштине општине одржана 29. марта 2021. године
8. Седница Скупштине општине одржана 29. априла 2021. године
9. Седница Скупштине општине одржана 25. маја 2021. године
10. Седница Скупштине општине одржана 29. јуна 2021. године
11. Седница Скупштине општине одржана 22. јула 2021. године
12. Седница Скупштине општине одржана 12. октобра 2021. године
13. Седница Скупштине општине одржана 26.новембра 2021. године
14. Седница Скупштине општине одржана 27. децембра 2021. године
15. Седница Скупштине општине одржана 31. јануара 2022. године
16. Седница Скупштине општине одржана 10. фебруара 2022. године
17. Седница Скупштине општине одржана 09. маја 2022. године
18. Седница Скупштине општине одржана 28. juna 2022. године
19. Седница Скупштине општине одржана 20. септембра 2022. године
20. Седница Скупштине општине одржана 12. октобра 2022. године
21. Седница Скупштине општине одржана 25. новебра 2022. године
22. Седница Скупштине општине одржана 26. децембра 2022. године
23. Седница Скупштине општине одржана 21. марта 2023. године
24. Седница Скупштине општине одржана 8. априла 2023. године
25. Седница Скупштине општине одржана 27. јуна 2023. године

26. Седница Скупштине општине одржана 22.септембра 2023. године

Мандатни период 2016-2020 године

Конститутивна седница Скупштине општине одржана 20. маја 2016. године
 I Седница Скупштине општине одржана 20.05.2016. године
II Седница Скупштине општине одржана 14.06.2016. године
III Седница Скупштине општине одржана 9. септембра 2016. године
IV Седница Скупштине општине одржана 12. октобра 2016. године
V Седница Скупштине општине одржана 30. новембра 2016. године
VI Седница Скупштине општине одржана 20. децембра 2016. године
VII Седница Скупштинеопштине одржана 17. марта 2017. године
VIII Седница Скупштине општине одржана 14. јуна 2017. године
IX Седница Скупштине општине одржана 04. августа 2017. године
X Седница Скупштине општине одржана 10. октобра 2017. године
XI Седница Скупштине општине одржана 28. новембра 2017. године
XII Седница Скупштине општине одржана 18.12.2017. године
XIII Седница Скупштине општине одржана 15.03.2018. године
XIV Седница Скупштине општине одржана 14.06.2018. године
XV Седница Скупштине општине одржана 14.06.2018. године
XVI Седница Скупштине општине одржана 13.09.2018. године
XVII Седница Скупштине општине одржана 11.10.2018. године
XVIII Седница Скупштине општине одржана 30.11.2018. године

XX Седница Скупштине општине одржана 19.02.2019. године
XXI Седница Скупштине општине одржана 12.03.2019. године
XXII Седница Скупштине општине одржана 12.03.2019. године
XXIII Седница Скупштине општине одржана 25.04.2019.године
XXIV Седница Скупштине општине одржана 28.06.2019. године
XXV Седница Скупштине општине одржана 19. јула 2019.године
XXVI Седница Скупштине општине одржана 11.10.2019. године
XXVII Седница Скупштине општине одржана 29.11.2019. године
XXVIII Седница Скупштине општине одржана 17.12.2019. године
XXIX Седница Скупштине општине одржана 07.02.2020. године
XXX Седница Скупштине општине одржана 07.05.2020. године

Записници са седница Скупштине општине Гаџин Хан

Записник са конститутивне седнице одржане 20.05.2016. године
Записник са I седнице одржане 20.05.2016. године
Записник са II седнице одржане 14. јуна 2016. године
Записник са III седнице одржане 09. септембра 2016. године
Записник са IV седнице одржане 12. октобра 2016. године
Записник са V седнице одржане 30. новембра 2016. године
Записник са VI седнице одржане 20. децембра 2016. године
Записник са VII седнице одржане 17. марта 2017. године
Записник са VIII седнице одржане 14. juna 2017. године
Записник са IX седнице одржане 04. августа 2017. године
Записник са X седнице одржане 10. октобра 2017. године
Записник са XI седнице одржане 28. новембра 2017. године
Записник са XII седнице одржане 18. децембра 2017. године
Записник са XIII седнице одржане 15. marta 2018. године
Записник са XIV седнице одржане 14. juna 2018. године
Записник са XV седнице одржане 14. juna 2018. године
Записник са XVI седнице одржане 12. септембра 2018. године
Записник са XVII седнице одржане 11. октобра 2018. године
Записник са XVIII седнице одржане 30. новембра 2018. године
Записник са XIX седнице заказане за 03.01.2019. године
Записник са XX седнице одржане 19.02.2019. године
Записник са XXI седнице одржане 12.03.2019. године
Записник са XXII седнице одржане 12.03.2019. године
Записник са XXIII седнице одржане 25.04.2019. године
Записник са XXIV седнице одржане 28.06.2019. године

Записници са седница Скупштине општине Гаџин Хан у сазиву до 2016. године

Записник са конститутивне седнице одржане 30.06.2012. године
Записник са I седнице одржане 30.06.2012. године
Записник са II седнице одржане 13.07.2012. године
Записник са III седнице одржане 07.09.2012. године
Записник са IV седнице одржане 12.10.2012. године
Записник са V седнице одржане 17.12.2012. године
Записник са VI седнице одржане 22.02.2013. године
Записник са VII седнице одржане 14.05.2013. године
Записник са VIII седнице одржане 07.06.2013. године
Записник са IX седнице одржане 04.10.2013. године
Записник са X седнице одржане 11.10.2013. године
Записник са XI седнице одржане 17.12.2013. године
Записник са XII седнице одржане 07.03.2014. године
Записник са XIII седнице одржане 07.04.2014. године
Записник са XIV седнице одржане 13.06.2014. године
Записник са XV седнице одржане 06.08.2014. године
Записник са XVI седнице одржане 09.10.2014. године
Записник са XVII седнице одржане 28.11.2014. године
Записник са XVIII седнице одржане 18.12.2014. године
Записник са XIX седнице одржане 13.03.2015. године
Записник са XX седнице одржане 05.06.2015. године
Записник са XXI седнице одржане 02.09.2015. године
Записник са XXII седнице одржане 12.10.2015. године
Записник са XXIII седнице одржане 20.11.2015. године
Записник са XXIV седнице одржане 18.12.2015. године
Записник са XXV седнице одржане 13.01.2016. године