Одлука коефицијенатима за утврђивање пореза на имовину обавезника који воде пословне књиге

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији општине Гаџин Хан

Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину

Одлука о висини стопе пореза на имовину

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији Општине Гаџин Хан

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији Општине Гаџин Хан

Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Гаџин Хан

Исправка техничке грешке у Одлуци о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који води пословне књиге у општини Гаџин Хан

ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Гаџин Хан за 2018. годину

Одлукa о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Гаџин Хан

Одлука о измени одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине општине Гаџин Хан

Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине општине Гаџин Хан

Одлука о локалним комуналним таксама

Одлука о висини стопе пореза на имовину за 2017. годину