ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Правилник о набавкама

Јавне набавке у 2016. години

Јавна набавка услуге комуникације – мобилна телефонија
Обавештење о продужењу рока ЈН услуге комуникације – мобилна телефонија
Измена конкурсне документације ЈН услуге комуникације – мобилна телефонија
Одговори на питања потенцијалних понуђача ЈН услуге комуникације – мобилна телефонија
Обавештење о закљученом уговору по сроведеном поступку ЈН услуге комуникације

Јавна набавка мале вредности – Израда планова детаљне регулације
Одлука о додели уговора јавне набавке израде планова детаљне регулације

Јавна набавка – јавно осветљење на територији општине Гаџин Хан
Одлука о додели уговора ЈН јавног осветљења на територији општине Гаџин Хан

Јавна набавка мале вредности – Угоститељске услуге
Одлука о додели уговора ЈН угоститељских услуга
Oбавештење о закљученим уговорима јавне набавке угоститељских услуга

Јавна набавка „Радови на улици у насељу Село у Гаџином Хану – пут за Копривницу“

Измена конкурсне документације јавне набавке „Радови на улици у насељу Село у Гаџином Хану – пут за Копривницу“
Одлука о додели уговора ЈН „Радови на улици у насељу Село у Гаџином Хану“

Обавештење о закљученом уговору ЈН Радови на улици у насељу Село у Гаџином Хану

Јавна набавка мале вредности – набавка угља
Одлука о додели уговора јавне набавке угља
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке угља

Јавне набавке у 2015. години

Јавна набавка ПВЦ канти за смеће запремине 120 литара
Одлука о додели уговора јавне набавке ПВЦ канти за смеће
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке ПВЦ канти за смеће

Јавна набавка добара намењених економском оснаживању интерно расељених лицаПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК
Одлука о додели уговора јавне набавке добара намењених економском оснаживању интерно расељених лица
Обавештење о закљученом уговору добара намењених економском оснаживању интерно расељених лица – партија 1
Обавештење о закљученом уговору добара намењених економском оснаживању интерно расељених лица – партија 2

Jавна набавка пакерице за потребе пројекта „Биљем до самозапошљавања“
Одлука о додели уговора за потребе пројекта „Биљем до самозапошљавања“

Обавештење о закљученом уговору јавне набавке за потребе пројекта „Биљем до самозапошљења“

Јавна набавка мале вредности услуга израде пројектне документације
Одговори на питања потенцијалних понуђача
Oдлука о додели уговора јавне набавке услуга израде пројектне документације за партију 2
Одлука о закључењу уговора јавне набавке услуга израде пројектне документације за партију 2
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке израде пројектне документације – партија 1

Јавна набавка услуга одржавања софтвера – поновљени поступак
Одлука о додели уговора јавне набавке услуга одржавања софтвера – ЛПА
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке услуга одржавања софтвера
Обавештење о додели уговора јавне набавке услуга одржавања софтвера – партија 2
Обавештење о додели уговора јавне набавке услуга одржавања софтвера – партија 3

Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава са територије општине Гаџин Хан

Јавна набавка услуга одржавања софтвера
Одлука о додели уговора јавне набавке одржавања софтвера
Обавештење о обустави поступка за партију 1

Јавна набавка израде пројектне документације за доградњу, реконструкцију и енергетску санацију зграде Општине Гаџин Хан
Обавештење о продужењу рока јавне набавке израде пројектне документације за доградњу, реконструкцију и енергетску санацију зграде Општине Гаџин Хан
Појашњење конкурсне документације
Одлука о додели уговора јавне набавке услуге израде пројектне документације за доградњу, реконструкцију и енергетску санацију зграде Општине Гаџин Хан
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке услуге израде пројектне документације за доградњу, реконструкцију и енергетску санацију зграде Општине Гаџин Хан

Јавна набавка добара намењених економском оснаживању интерно расељених лица
Одлука и обавештење о обустави поступка јавне набавке добара економског оснаживања интерно расељених лица

Јавна набавка Постављање хоризонталне саобраћајне сигнализације – Поновљени поступак
Одлука о додели уговора јавне набавке постављање вертикалне сигнализације
Одлука о додели уговора јавне набавке постављања хоризонталне сигнализације

Јавна набавка материјала за водовод и канализацију у оквиру пројекта „Изградње монтажних кућа у Горњем Барбешу“ – Поновљени поступак
Одлука о додели уговора за партију 4
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка материјала за водовод и канализацију у оквиру пројекта „Изградње монтажних кућа у Горњем Барбешу“

Обавештење о обустави поступка

Јавна набавка пумпног постројења за напајање монтажних кућа у Горњем Барбешу
Обавештење о закључењу уговора ЈН набавке пумпног постројења

Јавна набавка противградних ракета

Измена конкурсне документације
Одговори на питања потенцијалних понуђача
Обавештење о закљученом уговору партија I
Обавештење о закљученом уговору партија II
Обавештење о закљученом уговору партија III

Јавна набавка услуге постављања саобраћајне сигнализације
Обавештење о обустави поступка за партију 1 „Хоризонтална сигнализација“
Обавештење о додели уговора за партију 2 „Вертикална сигнализација“

Јавна набавка електричне енергије за потребе Општине Гаџин Хан
Обавештење о закљученом уговору јн електричне енергије

Јавна набавка канцеларијског материјала за потребе рада служби општине Гаџин Хан – партија 2
Измена конкурсне документације
Одговори на питања потенцијалних понуђача
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка канцеларијског материјала за потребе рада служби општине Гаџин Хан
Обавештење о закљученом уговору по спроведеном поступку ЈН канцеларијског материјала за потребе рада служби општине Гаџин Хан

Јавна набавка нафтних деривата за потребе органа општине Гаџин Хан
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке нафтних деривата за потребе органа општине Гаџин Хан

Јавна набавка мале вредности – Изградња стамбеног простора за социјалне групе
Обавештење о закљученом уговору ЈН Радови на реконструкцији и проширењу првог нисконапонског извода из TS 10/0,4 kV Горњи Барбеш

Јавна набавка „Услуге комуникације – мобилне телефоније“
Одговори на питања потенцијалних понуђача
Обавештење о закљученом уговору по спроведеном поступку ЈН услуге комуникација – мобилне телефоније

Јавна набавка геодетске услуге и услуге израде елабората
Измена конкурсне документације
Одговори на питања потенцијалних понуђача
Обавештење о закљученом уговору по спроведеном поиступку ЈН геодетске услуге израде елабората

Јавна набавка угоститељских услуга
Oбавештење о закљученом уговору по спроведеном поступку јавне набавке угоститељских услуга

Јавна набавка радова на изградњи пута Гаџин Хан – Дуга Пољана
Измена конкурсне документације
Одговори на питања потенцијалних понуђача
Обавештење о закљученом уговору по спроведеном поступку ЈН радова на изградњи пута Гаџин Хан – Дуга Пољана

Јавне набавке у 2014. години

Јавна набавку извођења грађевинско занатских и електоринсталатерских
радова на адаптацији амбуланте у Великом Крчимиру

Обавештење о закљученом уговору ЈН 13-2014

Јавна набавка непокретности дела, односно удела објекта у изградњи у Гаџином Хану

Јавна набавка грађевинског материјала намењеног побољшању услова становања породица избеглица

Поновљени поступак ЈН – Превоз ученика у школској 2014/2015 години

Јавна набавка – Услуге одобравања кредита
ЈН – Услуге одобравања кредита – допуна конкурсне документације
ЈН – Услуге одобравања кредита – II допуна конкурсне документације
ЈН – Услуге одобравања кредита – III допуна конкурсне документације
ЈН – Услуге одобравања кредита – IV допуна конкурсне документације
ЈН – Услуге одобравања кредита – V допуна конкурсне документације

Набавка добара намењених економском оснаживању избеглица

Јавна набавка – Превоз ученика у школској 2014/2015 години

Јавна набавка – Одржавање софтвера локалне пореске администрације

Јавна набавка – Услуге ресторана и смештајa

Набавка добара -тeренско возило

Јавна набавка нафтних деривата за потребе органа општине Гаџин Хан

Набавка канцеларијског материјала за потребе рада служби Општине Гаџин Хан

Јавна набавка – Прибављање непокретности са територије КО Горњи Барбеш